Behörighetskrav

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Behörighetskrav

Behörighetskrav för ansökan till LFV

Gymnasiebetyg Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande kunskaper som Luftfartsverket bedömer likvärdiga.

Medicinska krav:

• Fullt frisk
• synskärpan på avstånd, med eller utan optimal korrigering, ska vara 6/9 (0,7) eller bättre för vardera ögat och synskärpan
  med båda ögonen ska vara 6/6 (1,0) eller bättre.
• Om korrektion behövs får ögats refraktion (brytningsfel) inte överstiga + 5 / -6 dioptrier i någon meridian.
• Om du har laseropererat ögonen, kontakta Transportstyrelsen/Luftfart för information.
• Intyg som styrker sökandes värden får inte vara äldre än 3 månader
• Normalt färgseende • Normal hörsel

Samtliga behörighetskrav måste vara uppfyllda innan ansökan skickas in.