Rekrytering och urval

LFVs flygledartester är indelat i fyra faser och i dessa ingår ett testpaket som är utvecklat av Eurocontrol, FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test Package).

FEAST inkluderar ett antal verktyg som hjälper till att mäta de egenskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och utföra arbetet som flygledare. Testerna är speciellt framtagna för att mäta dessa egenskaper.

FEAST består av två delar, som båda är datorbaserade. Testpaketet innehåller också intervju, läkarundersökning och säkerhetskontroll. Läkarundersökningen görs antingen på Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm eller Flygmedicinskt centrum i Skåne, Malmö. Säkerhetskontrollen innebär registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen § 14 till skydd mott terrorism.

FEAST Testning utförs i första hand på EPN Sturup, men eventuellt också i Stockholm. Intervjuer genomförs på Sturup samt i Stockholm

Tips!

LFV följer Eurocontrols rekommendationer som säger att man bara får göra testerna en gång. Kontakta oss om du redan har genomfört FEAST-testerna.

Testerna är krävande och du behöver vara fokuserad i flera timmar. Om du blir sjuk eller på annat sätt känner att du inte kommer att orka fokusera så är det bättre att du ber att få göra testerna vid ett annat tillfälle.

Kom utvilad och tänk på att äta ordentlig frukost/lunch innan.  

Testerna sker på engelska, därav viktigt med goda engelskkunskaper.

De fyra faserna

Kontrollera att du uppfyller LFVs behörighetskrav.

Fas 1 och 2

Testerna är datorbaserade anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska.

Exempel på anlag som vi testar:

Förmåga att fatta beslut Minnas och komma ihåg information Simultankapacitet Perceptuell snabbhet Tredimensionell förmåga

Fas 3

Intervju av den sökande.

Fas 4

Medicinsk och säkerhetsmässig kontroll. 

Medicinskt intyg utfärdas av Transportstyrelsen enligt de myndighetskrav som finns.