Utbildning

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Utbildning

Utbildningen av flygledare sker på Entry Point North (EPN) som ligger vid Malmö Airport på Sturup. Skolan drivs sedan 2006 i samarbete mellan det svenska LFV och dess motsvarigheter Avinor i Norge, IAA på Irland och Naviair i Danmark. 

Under utbildningen vid EPN varvas teori med praktiska övningar inom ämnen som flygtrafiktjänst, flygtrafikregler, flygnavigation, flygmeteorologi och flygengelska. De praktiska övningarna sker i skolans simulatorer.

Personlig handledning Varje kurs har en kurschef som ansvarar för utbildningen. Hela utbildningen sker i tätt samarbete mellan elever och instruktörer. Lärartätheten är hög och eleverna får nästintill individuell handledning av sina instruktörer. Instruktörerna följer elevernas utveckling och ger råd och tips om vad de behöver träna vidare på. Uppföljningen pågår under hela utbildningstiden och syftar till att ge både elev och kursledning besked om utvecklingen.

Effektiv utbildning Tempot i utbildningen är periodvis högt. För varje delkurs finns en målsättning och kvalitativ nivå som studenterna ska uppnå för att kunna fortsätta utbildningen. För att bli godkänd på de teoretiska proven krävs 75 % rätt svar. Möjlighet till omprov finns. Under hela utbildningen sker utvärdering av din kompetens och utveckling. Om du inte uppnår kursmålen avbryts din utbildning.

Ekonomi och boende Under utbildningstiden är studenterna berättigade till studiemedel från CSN.

Reservofficer i Försvarsmakten Du kan också söka utbildning till reservofficer i svenska Försvarsmakten. För mer information, läs HÄR och under länken Försvarsmakten.