Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Ja. Här ansöker du om CSN.