Vad händer om jag klarar testerna men väljer att tacka nej till platsen?

Testerna är gällande i 5 år och man har möjlighet att söka till utbildningen igen under den perioden. Efter 5 år har man möjlighet att göra testerna igen, vilket enbart gäller för de personer som tidigare klarat testerna.