Nyheter

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Nyheter

17 maj 14:05

Råd för Arlandas framtida utveckling

I regeringens nationella flygstrategi som presenterades i början av 2017 aviserades att ett Arlandaråd skulle tillsättas. Arlandarådet ska vara ett rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan regeringen och företrädare för myndigheter, statligt ägda bolag och offentlig sektor, näringslivet och intresseorganisationer.

Läs mer

11 maj 16:05

LFV ska vidareutveckla sin krisberedskap

Fyra myndigheter, däribland LFV, kommer att få i uppdrag av regeringen att redovisa sina vidtagna och planerade åtgärder för att vidareutveckla sin krisberedskap, det civila försvaret och förmågan att hantera olika händelser och situationer.

Läs mer

11 maj 16:05

LFV hanterade rekordstort antal rörelser 2016

Trafikåret 2016 blev ett rekordår för flyget i Sverige. LFVs flygledare hanterade 726 000 flygrörelser i det svenska luftrummet. Det är en ökning med två procent mot 2015. Samtidigt sänkte LFV sina kostnader och därmed avgifterna till flygbolagen för tredje året i rad.

Läs mer

25 maj 11:05

Raka flygvägar etablerade i norra Europa

Från och med i dag den 25 maj har luftrummen i sex länder i norra Europa öppnats för så kallade free route airspace, FRA, vilket innebär att flygbolagen kan färdplanera den kortaste och mest effektiva flygrutten. Läs mer

24 maj 13:05

LFV deltar i Indonesienbesök

Vid det pågående svenska statsbesöket i Indonesien deltar även representanter för LFV. LFV har under många år arbetat tillsammans med den indonesiska luftfartsmyndigheten och flygbranschen för att utveckla landets luftrum och flyginfrastruktur. Läs mer

19 maj 09:05

London City Airport satsar på fjärrstyrt

London City Airport blir den första brittiska flygplatsen med fjärrstyrd flygtrafikledning. Systemet ska vara klart att tas i drift 2019, flygplatsen ska trafikledas från NATS kontrollcentral i Swanwick och tekniken levereras av Saab Digital Air Traffic Solutions, ett bolag som ägs av LFV och Saab. Läs mer

15 maj 16:05

LFV uppgraderar system för flygtrafikledning

In May and June there will be a system upgrade in LFV's TopSky (COOPANS) ATM systems. The upgrade is a minor technical upgrade to support introduction of new surveillance sensors into our ATM system. Läs mer

15 maj 14:05

Kvinnor inom flyget

Kvinnor inom flyget uppmärksammades i Dubai, vid The Women In Aviation Middle East 2017 General Assembly. Ett initiativ som handlar om att stärka högutbildade kvinnors roll inom flygindustrin. Läs mer

11 maj 16:05

Flyg och drönare ska samordnas bättre

LFV och Trafikverket söker smarta lösningar för morgondagens flyg och startar därför ett forskningsprojekt om drönare som ska undersöka möjligheterna till en bättre samordning mellan civil flygtrafik och drönare. Läs mer

10 maj 13:05

NATS och Nav Canada investerar stort i fjärrstyrt

Knappt ett år efter att Saab och LFV bildat bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions har nu brittiska flygtrafiktjänsten NATS och Nav Canada tillsammans investerat i kanadensiska teknologiföretaget Searidge för att driva på utvecklingen av fjärrstyrd flygtrafikledning. Läs mer

30 mars 08:03

LFV bidrar med smarta lösningar för att göra flyget mer hållbart

Med hjälp av data från LFV har Totalförsvarets forskningsinstitut FOI kunnat förfina beräkningarna av flygets miljöpåverkan. Samtidigt har projektet gett ytterligare kunskap som i framtiden kan leda till lägre bränsleförbrukning och därmed en minskning av flygets klimatpåverkan. Läs mer