70 år av smarta lösningar för flyget

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

70 år av smarta lösningar för flyget

29 augusti 16:08

I år är det 70 år sedan LFV grundades.

Under alla dessa år har LFV ansvarat för flygtrafikledning och flygsäkerhet i Sverige. En viktig milstolpe var 1978 då civil och militär flygtrafiktjänst integrerades i Luftfartsverket.

Vår historia