Frågor & svar om RTS

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Frågor & svar om RTS

På sikt är RTS en mer kostnadseffektiv lösning än dagens konventionella torn. Man kan erbjuda flexiblare öppettider, effektivisering av bemanning och nya former av informationstjänster. Flygplatser kan också reducera sina kostnader för till exempel  renoveringar och nybyggnation av torn.

Transportstyrelsen är Sveriges tillsynsmyndighet. Transportstyrelsen ger tillstånd för flygtrafikledning och ser till att regelverket följs. Örnsköldsviks flygplats driftgodkändes för fjärrstyrd flygtrafikledning 2014 efter prövning av Transportstyrelsen. För varje flygplats görs motsvarande process innan Transportstyrelsen kan ge ett driftgodkännande.

Ja. LFV utövar precis samma flygtrafiktjänst, enligt gällande regelverk, på alla platser där vi verkar. Fjärrstyrd flygtrafikledning fungerar på samma sätt som traditionell flygtrafikledning både för flygplatser och luftrumsbrukare. LFVs kontrollcentraler är alltid bemannade. Med den digitala tekniken kan våra flygledare få tillgång till mer information än idag, vilket också gäller för flygplatserna. 

Luftfartsverket skulle aldrig lämna in en ansökan om driftgodkännande, om vi inte själva menar att flygsäkerheten som är vår första prioritet, är omhändertagen.

Nej. Branschen utvecklas och Sverige ligger i framkant inom fjärrstyrning, liksom inom många andra områden där digitalisering är en viktig förutsättning för förändring och utveckling. LFVs kontrollcentral i Sundsvall har haft över 3000 besökare från mer än 40 länder och det finns ett mycket stort internationellt intresse. Leverantörer av flygtrafikledning i länder som Tyskland, Norge, Irland, USA, Australien med flera är på gång att implementera den nya tekniken.

LFV deltar i internationella forskningsprojekt och har bedrivit forskning och utveckling inom området sedan 2006. I april 2015 driftsattes världens första flygtrafikledning på distans när Örnsköldsviks flygplats flygtrafikleddes från LFVs kontrollcentral i Sundsvall. Fler flygplatser kommer att fjärrstyras från LFVs kontrollcentrall, närmast Sundsvall och Linköping. LFV samarbetar med andra myndigheter, såväl i Sverige som internationellt. Leverantörer av flygtrafikledningstjänst har omfattande krav på sig att effektivisera, sänka kostnaderna och samtidigt leverera tjänster som är flygsäkra. Med fjärrstyrd flygtrafikledning kan LFV leva upp till dessa krav.