Jas 39 Gripen landar på gotländsk väg

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Jas 39 Gripen landar på gotländsk väg

06 september 21:09

Som ett led i Försvarsmaktens arbete med att återigen börja nyttja fler start-och landningsmöjligheter än de flygplatser Försvarsmakten normalt använder, landade idag en Jas 39 Gripen på väg 653 på Gotland.

I juni 2016 fick LFV förfrågan från Försvarsmakten om att utveckla flygtrafiktjänster lämpliga att använda i ett rörligt baskoncept. Arbetet har bedrivits i projektform och innehållit regel- och metodutveckling, utprovning av teknisk utrustning samt flygsäkerhetsarbete tillsammans med de båda flygsäkerhetsmyndigheterna FLYGI och Transportstyrelsen. Tillfälligt driftgodkännande erhölls i juli 2017 och idag, onsdag, kl 11.00 har Försvarsmaktens JAS 39 Gripen landat på väg 653 öster om Väskinde på Gotland.

Den allmänna vägen ligger i kontrollzonen för Visby Airport och LFVs flygledare i tornet på flygplatsen hanterade inflygningen till den tillfälliga landningsplatsen.

Prov och försök kommer att genomföras på ett antal olika platser under kommande år.