LFV hanterade rekordstort antal rörelser 2016

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

LFV hanterade rekordstort antal rörelser 2016

11 maj 16:05

Trafikåret 2016 blev ett rekordår för flyget i Sverige. LFVs flygledare hanterade 726 000 flygrörelser i det svenska luftrummet. Det är en ökning med två procent mot 2015. Samtidigt sänkte LFV sina kostnader och därmed avgifterna till flygbolagen för tredje året i rad.

LFVs omsättning uppgick 2016 till 3,1 miljarder kronor (3,4) och resultatet efter finansiella poster blev 14 miljoner kronor (39). Rörelseintäkterna uppgick till 3 149 mkr (3 364), en minskning med 215 mkr. De flygtrafikrelaterade luftfartsintäkterna minskade med 263 mkr till 2 202 mkr (2 465).
Läs hela pressmeddelandet.