Nyheter 2017

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Nyheter

10 maj 13:05

NATS och Nav Canada investerar stort i fjärrstyrt

Knappt ett år efter att Saab och LFV bildat bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions har nu brittiska flygtrafiktjänsten NATS och Nav Canada tillsammans investerat i kanadensiska teknologiföretaget Searidge för att driva på utvecklingen av fjärrstyrd flygtrafikledning. Läs mer

30 mars 08:03

LFV bidrar med smarta lösningar för att göra flyget mer hållbart

Med hjälp av data från LFV har Totalförsvarets forskningsinstitut FOI kunnat förfina beräkningarna av flygets miljöpåverkan. Samtidigt har projektet gett ytterligare kunskap som i framtiden kan leda till lägre bränsleförbrukning och därmed en minskning av flygets klimatpåverkan. Läs mer

28 mars 08:03

LFV hanterade rekordstort antal rörelser 2016

Trafikåret 2016 blev ett rekordår för flyget i Sverige. LFVs flygledare hanterade 726 000 flygrörelser i det svenska luftrummet. Det är en ökning med två procent mot 2015. Samtidigt sänkte LFV sina kostnader och därmed avgifterna till flygbolagen för tredje året i rad. Läs mer

15 mars 08:03

LFV vinner flygmätningskontrakt i Danmark

LFV fick förnyat förtroende att utföra flygmätning på navigeringshjälpmedel för enroutetrafiken och flygplatserna i Danmark. Affären togs hem i konkurrens med tre andra aktörer. Avtalet löper på tre år med option på förlängning två år. Läs mer

08 mars 09:03

EU-belöningar till två COOPANS-medlemmar

Vid den pågående flygtrafikledningsmässan World ATM i Madrid gick två Single European Awards till COOPANS-medlemmarna Croatia Control och Irish Aviation Authority, IAA. COOPANS är en allians mellan flygtrafikledningsleverantörer i fem länder, däribland svenska LFV. Läs mer