Flygrörelserna ökade under 2013

13 januari 13:01

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 1 procent under 2013 jämfört med 2012. Inrikes- och utrikestrafiken ökade medan överflygande trafik minskade. Det visar LFVs trafikstatistik.

- Det går bra för flyget i Sverige. Antalet passagerare på Swedavias flygplatser ökade med 4 procent medan flygplansrörelserna i svenskt luftrum ökade med 1 procent. Det innebär ett ännu bättre utnyttjande av flygplanens passagerarkapacitet vilket är bra för miljön, säger Olle Sundin, nytillträdd generaldirektör för LFV. Utrikestrafiken ökade med drygt 2 procent och inrikestrafiken med en halv procent medan överflygande trafik minskade med en halv procent. Överflygande trafik är flygtrafik som varken startar eller landar i Sverige. - Vi har månad för månad haft en tillväxt av flygtrafiken i det svenska luftrummet under de tre senaste kvartalen. Om den ekonomiska återhämtningen fortsätter i Europa kommer det att återspeglas i en fortsatt trafikökning under 2014, säger Olle Sundin.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.