LFV får ny adress i Norrköping efter 39 år

28 oktober 10:10

Nu är det klart. LFVs huvudkontor i Norrköping får en ny hemvist efter 39 år på Vikboplan. LFV har tecknat avtal med Magnentus om att hyra lokaler i Magnentus Building på Hospitalsgatan 30 vid Nya Torget i Norrköping. Flytten från Vikboplan beräknas ske sommaren 2015.

– Vi har noggrant utvärderat flera olika alternativ under processen och vi är mycket nöjda att vi nu har gått i mål och har ett avtal på plats. LFV är inne i ett omfattande förändringsarbete där vi ser över hur vi ska kunna arbeta smartare och mer flexibelt. Avtalet når väl upp ekonomiskt till det besparingsprogram som LFV satt upp, säger generaldirektör Olle Sundin. – Vi behöver en ny arbetsmiljö för vår nya inriktning och för vårt nya förhållningssätt som bygger på mer samverkan och tätare dialoger. Det låter kanske konstigt att lokaler kan utgöra ett hinder i ett förändringsarbete, men de nya lokalerna möjliggör på ett mycket bättre sätt att vi kan möta varandra i vardagen, säger han.

– Det är fantastiskt roligt att få LFV som hyresgäst i en stor del av fastigheten. Vi köpte 2012 fastigheten som sedan dess har genomgått stora ombyggnader under ett års tid. I avtalet ingår också att LFV ges möjlighet att anpassa sina ytor efter förändringar i verksamheten, säger Magnentus ägare Magnus Malm.

LFV är ett affärsverk som erbjuder flygtrafikledningstjänster. LFV bedriver flygtrafiktjänst i torn och kontrollcentraler på 28 platser i Sverige. LFV levererar tjänster i Skandinavien, Europa och mellersta/fjärran Östern. LFV utvecklar tjänster för att tillhandahåll säkra, effektiva och hållbara flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart.  LFV har ca 1200 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder kronor per år. LFV har haft sitt huvudkontor i Norrköping sedan 1976.

Magnentus startades 1987 och ägs till 100 procent av Magnus Malm. Fastigheterna har en totalyta på cirka 80 000 kvadratmeter. Exempel på fastigheter är Andersenska huset, Storan, Druvan, Postettan, Pihlska huset och Telegrafen.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.