Gammal radar på Bromma får ansiktslyft

04 juli 10:07

Bällsta radar vid Bromma flygplats är en gammal anläggning som uppfördes på 1960-talet. Nu ger LFV hela anläggningen ett ansiktslyft.

Bällsta radar uppfördes på 1960-talet. Sedan dess har anläggningen varit utrustad med varierande typer av radaranläggningar. Den som byts ut nu har varit i drift sedan 1983 och användes i flygtrafiktjänsten fram till för några år sedan då den föll för åldersstrecket. 

– LFV ger nu hela anläggningen ett ansiktslyft men vi är väldigt måna om att anläggningen behåller sin profil som ett landmärke som allmänheten populärt kallar Golfbollen eller Lilla Globen, säger Björn Stavås, chef för flygtrafikledningen på Bromma.

Den nya radar som uppförs ersätter två äldre radarstationen i Stockholmsområdet som avvecklas efter lång och trogen tjänst. Utöver att kommunicera med flygplanen och inhämta information om deras flygningar mäter den också in oidentifierade luftfarttyg.

Radarn används för att positionsbestämma och separera luftfartyg främst i luftrummet över och kring Stockholm men den har täckning uppåt 30 mil. Radarn innehåller även skydd mot störningar från 4G, vindkraft samt en väderkanal för att på ett relativt grovt sätt kunna ge information om annalkande oväder.

– Den unika positionen för Bällsta radar gör att det område som radarn täcker är mycket bättre än vad som tidigare kunnat erhållas samtidigt som rotationshastigheten på den nya radarn är högre så att uppdateringarna kommer tätare. Det ger också mycket bättre täckning på låga höjder för den omfattande flygtrafiken till och från Arlanda och Bromma, säger Björn Stavås.

Radarn kommer att utnyttjas av flygtrafiktjänsten på sex-åtta olika tjänsteställen inklusive Bromma och Arlanda. Leverantör av den nya anläggningen är det franska företaget Thales ATM som vann kontraktet i en öppen upphandling som genomfördes hösten 2013.