Ingen akut risk för aska över Skandinavien

25 augusti 10:08

Det är för närvarande och med nuvarande vindar ingen risk för aska från Bardarbunga i skandinaviskt luftrum. Den bedömningen gjorde Volcanic Ash Centre i London på måndagsförmiddagen.

Om vulkanen Bardarbunga får ett utbrott är det troligt att det blir utanför glaciären och konsekvensen är då att det blir en lägre plym och mindre aska. Iceland Met Office har nedgraderat läget från rött till orange vilket innebär att det inte är några restriktioner för luftfarten över Island.
Vindarna är just nu västliga på alla flygnivåer i Västeuropa. På Norska havet är vindarna nordliga vilket innebär att aska från Bardarbunga kommer att driva mot Skottland och UK. Askan når brittiskt luftrum 9 timmar efter ett utbrott och Londonområdet efter 18 timmar. Volcanic Ash Centre i London bedömer att det för närvarande och med nuvarande vindar inte finns någon risk för skandinaviskt luftrum.

LFVs beredskap

LFV har höjd beredskap inför ett eventuellt utbrott av vulkanaska på Island. Den förhöjda beredskapen innebär följande:

  • Gällande regelverk och planer för aska i luftrummet är genomgångna och uppdaterade.
  • LFV har skickat ut information till alla brukare av det svenska luftrummet via AIC (informationscirkulär för luftfarten).
  • LFV tar del av information från Transportstyrelsen.
  • LFV tar del av förberedelsearbetet vid Eurocontrol i Bryssel. Eurocontrol har bildat en kriscell. Informationen från Eurocontrol kommer att spridas framför allt via Eurocontrols egen NOP-portal.
  • Om det sprids aska i luftrummet är LFVs viktigaste uppgift att samverka med Eurocontrol, SMHI och Transportstyrelsen. LFVs trafikplanering i Malmö och Stockholm har en nyckelroll i denna samverkan och planering.
  • LFV koordinerar informationsgivningen med Transportstyrelsen och SMHI och kan vid behov skicka ut kompletterande information via etablerade kanaler. Via Notam (information till flygbolagen) och Sigmet (väderinformation) informerar LFV om vilka områden i det svenska luftrummet som är berörda av aska efter information från SMHI som baserar sina kartor på information från Volcanic Ash Centre i London.

Resenärer hänvisas till sitt flygbolag vid eventuella frågor kring sin flygresa.