Internationella framgångar för LFV under 2013

27 februari 10:02

2013 innebar flera framgångar för LFV på den internationella marknaden med start för tre omfattande åtaganden. Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade marginellt medan LFV visade det bästa ekonomiska resultatet sedan delningen 2010. Det visar den årsredovisning för 2013 som LFV publicerar i dag.

Internationellt

Sedan 1 maj sköter LFV tillsammans med en lokal partner flygtrafikledningen vid fem flygplatser i Förenade Arabemiraten. Flygplatsen i Abu Dhabi, är en hub för interkontinental trafik och med det följer stora krav på en effektiv flygtrafiktjänst.

- LFV har ett sexpunktsprogram för att successivt höja kapaciteten i Abu Dhabi. I höstas genomfördes de första åtgärderna som innebar att vi kunde öka kapaciteten för landande plan med en tredjedel, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

LFV har fått ett treårigt kontrakt på flygmätning för samtliga norska flygplatser. Dessutom tecknades ett avtal med norska Avinor om uthyrning av svenska flygledare till kontrollcentralen i Røyken.

Flygtrafiken

Antal rörelser i svenskt luftrum uppgick under 2013 till 694 000 vilket innebär en ökning med knappt en procent jämfört med 2012. Det första kvartalet präglades av stora trafiknedgångar. Under sommaren och inledningen av hösten växte trafiken, medan avslutningen av året blev avvaktande.

Medan inrikestrafiken och den överflygande var i stort sett i nivå med 2012 var den svenska efterfrågan på utrikes resor stark och utrikestrafiken ökade med drygt två procent.

Ekonomin

2013 blev, ur ekonomisk synvinkel, det hittills bästa året sedan delningen av LFV 2010. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 95 mkr vilket är en förbättring jämfört med 2012 då resultatet var 9 miljoner kronor.

- Det goda resultatet är en kombination av att trafiken vände uppåt efter första kvartalet och att vårt pågående förändringsarbete visar fortsatt god effekt genom att kostnaderna begränsats, säger Olle Sundin.

LFVs årsredovisning 2013