LFV bryter ny mark för flygtrafikledning

19 juni 10:06

– Örnsköldsvik Airport blir världens första flygplats som fjärrstyrs med RTS – Remote Tower Services

LFV har av Transportstyrelsen fått beskedet att de avgörande flygsäkerhetsaspekterna kring fjärrstyrda torn är klarlagda. Därmed går konceptet RTS, Remote Tower Services, in i en ny fas som innebär att LFV räknar med driftsättning senare i år. Örnsköldsvik Airport blir i och med det den första flygplatsen i världen som trafikleds på distans. Det formella godkännandet från Transportstyrelsen väntas komma i höst.

– Beskedet från Transportstyrelsen är mycket välkommet och ett kvitto på att LFV har utvecklat en säker lösning för flygtrafikledning på distans. Det är ett helt nytt sätt att bedriva trafikledning och kommer att betyda mycket för våra kunder och hela branschen, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Det som började med en idé och vision om ett paradigmskifte inom flygtrafikledning för snart tio år sedan blev verklighet genom ett nära samarbete mellan LFV och Saab. LFV utarbetade och utvecklade de operativa koncepten medan Saab utvecklade de tekniska lösningarna.

– Med fjärrstyrda torn skapar vi helt nya möjligheter för flyget. Säkerheten ökar och flygplatserna kan sänka sina löpande kostnader och undvika kostsamma investeringar som annars skulle varit nödvändiga, säger Olle Sundin.

Sedan 2012 är fjärrstyrda torn etablerat i Sundsvall där en kontrollcentral för flygtrafikledning på distans finns. Örnsköldsvik Airport har varit pilotflygplats med stor framgång där flygsäkerhet, hög kvalitet och utveckling har varit viktiga ledord.

– Fjärrstyrda torn är ett alternativ till traditionell flygtrafiktjänst och det öppnar nya möjligheter för flygplatser som Örnsköldsvik Airport, säger flygplatschef Robert Gyllroth.

Ett nationellt godkännande kan också bli internationellt godkänt för att undvika tidsödande valideringsprocesser i varje land där fjärrstyrda torn etableras. Intresset för fjärrstyrda torn är mycket stort internationellt. I december 2013 arrangerade LFV och Saab ett symposium i Stockholm och Sundsvall med omkring 100 deltagare från 25 olika länder.

– Transportstyrelsen har följt hela processen och utvecklingsarbetet med stort engagemang. Det har varit avgörande för flygsäkerhetsbevisningen, säger Olle Sundin. 

Fjärrstyrda torn – så fungerar det Kameror och sensorer placeras ut på flygplatsen som fjärrstyrs och allt de registrerar länkas i realtid till flygledningscentralen och projiceras i en 360-gradersvy. Flygledningen sker via flygledningscentralen där flygledare kontrollerar och styr trafiken.

Tekniken är nu alltså klar att tas i skarp drift i Sundsvall, där centralen för flygtrafikledning är placerad, och på Örnsköldsvik Airport. Örnsköldsvik blir därmed den första flygplatsen i världen att styras på distans.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40. Bilder på fjärrstyrda torn kan laddas ner på lfv.se/press