LFV först i världen med tillstånd för fjärrstyrda torn

03 november 10:11

LFV har av Transportstyrelsen fått operativt godkännande för fjärrstyrda torn. Örnsköldsvik Airport blir den första flygplatsen i världen som trafikleds på distans. I och med det skriver LFV svensk industrihistoria.

– Fjärrstyrda torn är en unik tjänst som är resultatet av ett nära samarbete mellan LFV, flygplatserna i Örnsköldsvik och Sundsvall samt Saab och en hel regions engagemang. I och med det operativa godkännandet har vi passerat en helt avgörande milstolpe på vägen mot driftsättning. Målsättningen är att gå i drift under första kvartalet 2015. Jag vill tacka alla som med kunskap, idéer och engagemang bidragit till att fjärrstyrda torn nu är en realitet, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Det som började med en idé och vision om ett paradigmskifte inom flygtrafikledning för snart tio år sedan blev verklighet genom ett nära samarbete mellan LFV och Saab. LFV utarbetade och utvecklade de operativa koncepten och Saab utvecklade de tekniska lösningarna.

– Med fjärrstyrda torn har vi brutit en teknisk och operativ barriär. Vi kommer att se en stark utveckling i Sverige och internationellt är intresset fantastiskt stort. Vi behåller den höga säkerhetsnivån och flygplatserna kommer att kunna sänka sina löpande kostnader och undvika kostsamma investeringar som annars skulle varit nödvändiga, säger Olle Sundin.

Sedan 2012 är ett fjärrstyrt torn för Örnsköldsvik etablerat i Sundsvall där en kontrollcentral för flygtrafikledning på distans finns. Örnsköldsvik Airport har varit pilotflygplats med stor framgång där flygsäkerhet, hög kvalitet och utveckling har varit viktiga ledord. Nu har LFV fått det operativa tillstånd som behövs för att driva verksamheten fjärrstyrt.

– Med fjärrstyrda torn skapas ökad tillgänglighet för flyget samtidigt som vi ger utrymme för effektiviseringar inom flygtrafiktjänsten, säger Olle Sundin.

Det nationella godkännande som Transportstyrelsen har lämnat kan också bli internationellt accepterat för att undvika tidsödande valideringsprocesser i varje land där fjärrstyrda torn etableras.

– Transportstyrelsen har följt hela processen och utvecklingsarbetet med stort engagemang. Det har varit avgörande för flygsäkerhetsbevisningen, säger Olle Sundin.

Fjärrstyrda torn – så fungerar det Kameror och sensorer placeras ut på flygplatsen som fjärrstyrs och allt de registrerar länkas i realtid till flygledningscentralen och projiceras i en 360-gradersvy. Flygledningen sker via flygledningscentralen där flygledare kontrollerar och styr trafiken.
Detta är en helt ny och banbrytande tjänst för branschen. Fjärrstyrda torn ger LFV möjlighet att på ett säkert sätt leverera tjänster och samtidigt minska kostnaderna för kunderna. LFV har fått omfattande erfarenhet från samarbetet med industrin men också den nära interaktionen med Transportstyrelsen. Detta har gjort att utvecklingen har gått från idé till verklighet på rekordtid.

Tekniken är nu alltså klar att tas i skarp drift i Sundsvall, där centralen för flygtrafikledning är placerad, och på Örnsköldsvik Airport. Örnsköldsvik blir därmed den första flygplatsen i världen att styras på distans.