LFV uppgraderar trafikledningssystem

28 maj 10:05

Den 2-3 juni driftsätts en uppgradering av flygtrafikledningssystemet Coopans TopSky vid centralerna i Malmö och Göteborg och anslutna ATS-er.

 Den 5-6 juni uppgraderas centralen i Stockholm med anslutna ATS-er. Tidplanen för båda uppgraderingarna är att man startar kl 22.00 UTC för att vara klara efter två timmar. LFVs ambition är att detta ska ha så liten påverkan på flygtrafiken som möjligt. Restriktioner kommer bara att sättas om det är absolut nödvändigt med hänsyn till aktuell trafiksituation.