LFV uppgraderar trafikledningssystem

24 juni 10:06

Natten mellan den 27-28 juni driftsätts en uppgradering av flygtrafikledningssystemet COOPans TopSky vid kontrollcentralen i Stockholm med anslutna ATS-er.

Några dagar senare, natten mellan 1 och 2 juli, uppgraderas centralen i Malmö och Göteborg med anslutna ATS-er. Tidplanen för båda uppgraderingarna är att man startar kl 22.00 UTC för att vara klara efter två timmar. LFVs ambition är att detta ska ha så liten påverkan på flygtrafiken som möjligt. Restriktioner kommer bara att sättas om det är absolut nödvändigt med hänsyn till aktuell trafiksituation.