LFV uppgraderar trafikledningssystem

01 mars 10:03

Natten mellan den 12 och 13 april kommer LFVs trafikledningssystem vid kontrollcentralerna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt anslutna torn att uppgraderas.

Det är inte planerat några kapacitetsneddragningar för flygtrafiken. I och med uppgraderingen används samma version av trafikledningssystem vid sju kontrollcentraler i de fem länder som ingår i samarbetsprojektet Coopans