Nya trafikregler för luftfart

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Nya trafikregler för luftfart

27 november 11:11

Den 4 december 2014 träder nya nationella och Europeiska föreskrifter om trafikregler för luftfart i kraft.

 Föreskrifterna ska tillämpas av luftrummets användare, piloter som framför luftfartyg i allmän flygtrafik, leverantörer av flygtrafikledningstjänst, och relevant markpersonal på en flygplats i verksamhet med luftfartyg.