Nytt nationellt kommunikationsnät

25 april 10:04

LFV migrerar under andra kvartalet 2014 till ett nytt nationellt nät för kommunikation. Kommunikationsnätet används för all tal- och datakommunikation inom LFV. All datatrafik mellan LFVs kontrollcentraler, färdplaner, konfliktvarningssystem, väder- och radardata med mera går genom detta kommunikationsnät.

- En fördel för LFV med det nya nätet, och därmed också för våra kunder, är att vi får bättre redundans och att vi kommer att kunna leda om trafik på ett effektivare sätt än tidigare, säger LFVs marknadschef Niclas Gustavsson.

Migreringsarbetet pågår i större och mindre omfattning under hela perioden men det är endast vid några få tillfällen som det eventuellt kan få påverkan på kapaciteten för flyget. Ett sådant första tillfälle är nu på måndag den 28 april kl 11-13 lokal tid. Vid de kapacitetsneddragningar som är planerade under perioden räknar LFV inte med att det skall innebära förseningar med den efterfrågan på flygtrafikledning som är vid de aktuella tillfällena. Om tiden för migreringen till det nya kommunikationsnätet vid något tillfälle skulle överskridas kan det dock innebära förseningar. LFV kommer då att informera sina kunder om detta via ordinarie informationskanaler.