Ökat antal flygrörelser i Europa

04 september 10:09

Den europeiska flygtrafiktjänsten Eurocontrol rapporterar ökad flygtrafik sommaren 2014.

I juni och juli låg ökningen kring två procent och de preliminära siffrorna för augusti pekar på en lika stor ökning. LFV redovisar i sin nyligen publicerade delårsrapport en ökning av antalet flygrörelser i svenskt luftrum med tre procent första halvåret 2014.