Ökat antal flygrörelser i oktober

11 november 10:11

Det totala antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med 1 procent jämfört med oktober 2013.

Mest under oktober ökade den överflygande trafiken, plus 3 procent. Överflygande trafik är flygtrafik som varken startar eller landar i Sverige. Ackumulerat efter tio månader har det totala antalet rörelser ökat med 2 procent jämfört med 2013.
I oktober var det drygt 65 000 flygrörelser i det svenska luftrummet vilket gör månaden till den mest intensiva efter september. Efter tio månader är det totala antalet flygrörelser 598 000.