Plus 30 miljoner första halvåret

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Plus 30 miljoner första halvåret

01 september 10:09

LFVs resultat för första halvåret 2014 uppgick till 30 miljoner kronor att jämföra med 18 miljoner kronor för samma period i fjol.

Resultatförbättringen beror främst på ett förbättrat resultat från LFVs kommersiella satsningar på exportverksamhet. Lägre intäkter bland annat till följd av sänkta undervägsavgifter och en minskad marknad för tornverksamheten har kunnat kompenseras genom sänkta rörelsekostnader.