Riksdagsbeslut minskar inte krav på effektivisering

18 juni 10:06

I går tisdag röstade Riksdagen kring en återreglering av delar av den svenska tornmarknaden. Resultatet blev 159 för och 156 emot.

Under en tid har det varit flera diskussioner i Trafikutskottet angående avregleringens möjligheter och konsekvenser för den svenska tornmarknaden. Oppositionen har i en motion begärt en röstning för att till del återreglera den del av markanden som gäller Swedavias flygplatser. För LFVs del betyder riksdagsbeslutet fortsatt konkurrens, om än på en mindre del av den svenska marknaden.

Den svenska marknaden för lokal flygtrafiktjänst har varit avreglerad sedan 1 september 2010, då en ny luftfartslag trädde i kraft. LFV har mött konkurrens från ett företag, som i dag har kontrakt med nio flygplatser om flygtrafikledningstjänster

– För oss på LFV innebär beslutet att marknaden för flygtrafikledningstjänster har fastställts och vad som gäller för de statliga flygplatserna. För att vara en attraktiv aktör så är det viktigt att vi fortsatt håller ett högt tempo i vårt effektiviseringsarbete och därmed också över tid sänker våra kostnader. Det blir också än viktigare att vi kan möta våra kunders krav och förväntningar på kvalitet och prisvärda flygtrafikledningstjänster där flygsäkerhet är grunden för allt vårt arbete, säger Olle Sundin.