Trafikökning i mars

11 april 10:04

Antalet rörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 7 procent i mars 2014 jämfört med mars 2013.

Jämförelse månad för månad haltar dock något denna gång då påsken 2013 i huvudsak låg i mars. Under första kvartalet 2014 ökade antalet rörelser med drygt 4 procent jämfört med första kvartalet 2013.