Utbildning av flygledare avslutas

05 mars 13:03

LFV avslutar sitt samarbete med Linköpings universitet avseende utbildning av flygledare på kandidatprogrammet Flygtrafik & logistik. Beslutet innebär att det från och med höstterminen 2014 inte längre är möjligt att påbörja utbildning till flygledare via detta program. Redan antagna studenter kommer att fullfölja sin utbildning enligt fastställd studieplan.

Bakgrund - Sedan höstterminen 2010 har LFV och Linköpings universitet (LiU) haft ett samarbete kring utbildningen av flygledare. Genom kandidatprogrammet Flygtrafik & logistik har man kunnat utbilda sig till flygledare genom att följa profilen flygledning. Studenterna som följer flygledningsprofilen har efter 1,5 år studier på LiU påbörjat en speciell flygledarutbildning, finansierad av LFV, som genomförs vid flygledarskolan Entry Point North i Malmö. I denna utbildning ingår ett grundläggande certifikat för flygledarelev från Transportstyrelsen som är en förutsättning för att påbörja den företagsinterna utbildningen.  Studenterna som fullföljer programmet får en kandidatexamen från Linköpings universitet i huvudområdet logistik och i januari 2014 examinerades de första studenterna från programmet.

Nuläge - LFVs beslut att årligen utbilda upp till 30 flygledare visade sig vara en felbedömning. En statlig finansiering av den del av utbildningen som avser det grundläggande certifikatet för flygledare bedöms inte finnas inom räckhåll och LFV har varken något behov av att fortsätta utbilda ett överskott av flygledare eller ekonomiska förutsättningar för att göra det, säger Anna Falck, personaldirektör i LFV.

Konsekvens - Ett avslutat utbildningssamarbete med LiU från och med HT 2014 innebär att den sista kursen från flygledningsprofilen examineras i januari 2017. Samarbetet kring utbildningsprogrammet betraktas som framgångsrikt av såväl LFV som LiU, men förutsättningarna för att driva det har ändrats sedan programmet startade. Dock fortsätter parterna tillsammans att utforma programmets andra profil mot flyg- och transportlogistik, och likaså påverkas inte det pågående samarbetet kring forskning och utveckling eller andra samarbeten mellan LFV och LiU.

För mer information kontakt LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.