2014, ett gott flygsäkerhetsår

24 september 12:09

LFV uppfyllde både externa och interna flygsäkerhetsmål 2014. Det visar flygsäkerhetsrapporten för fjolåret. LFV och flygsäkerheten 2014.