Banarbete på Kastrups flygplats

17 juli 16:07

I sommar ökar antalet flyg över Köpenhamn och Malmö på grund av ett stort banarbete meddelar Kastrups flygplats på sin hemsida www.cph.dk.

Under sommarmånaderna är det vanligt med banarbeten såväl på flygplatser som vägar och järnvägar då trafiken normalt är mindre än under resten av året. Med anledning av banarbetet används andra delar av luftrummet och antalet flygplan ökar i de områdena. Det luftrum som används av flygtrafikledningen är miljö- och flygsäkerhetsgodkända och ingår i överenskommelser mellan svensk och dansk regering om utlåning av luftrummet. Kastrup beräknar att banarbetena ska vara klara till sista september. För frågor och information ta kontakt med Kastrups Kundservice eller aktuell hemkommun. Läs mer på www.cph.dk där information löpande uppdateras.