Driftsättning av datalänk klar

16 april 11:04

LFVs driftsättning av datalänk för kommunikation mellan flygtrafikledning och cockpit gick utan problem. Det innebär att Sverige nu kan erbjuda datalänkkommunikation enligt direktiv från Europeiska Kommissionen och EU.

- Det handlar om kommunikation via datalänk mellan flygtrafikledning och cockpit som innebär en andra oberoende kanal vid sidan av den ordinarie radiokommunikationskanalen, säger Claes Eriksen, systemansvarig för LFVs flygtrafikledningssystem TopSky. Man kan se det som att flygledaren och piloten nu även kan skicka SMS i stället för att ringa varandra hela tiden.

Datalänkkommunikationen bygger på fördefinierade meddelanden som har sin direkta motsvarighet i den fraseologi som används vid radiokommunikation mellan flygtrafikledning och cockpit. Datalänkkommunikationen förkortas CPDLC (Controller Pilot Data Link Communication) och kommer att vara tillgänglig i det övre svenska luftrummet söder om 61 breddgraden (ungefär i höjd med Söderhamn).