LFV driftsätter datalänk 15 april

14 april 08:04

På kvällen den 15 april driftsätter LFV en ny meddelandetjänst mellan flygledare och pilot som innebär ökad säkerhet, kapacitet och effektivitet i det svenska luftrummet.

– Det handlar om kommunikation via datalänk mellan flygtrafikledning och cockpit som innebär en andra oberoende kanal vid sidan av den ordinarie radiokommunikationskanalen, säger Claes Eriksen, systemansvarig för LFVs flygtrafikledningssystem TopSky. Man kan se det som att flygledaren och piloten nu även kan skicka SMS i stället för att ringa varandra hela tiden.

Datalänkkommunikationen bygger på fördefinierade meddelanden som har sin direkta motsvarighet i den fraseologi som används vid radiokommunikation mellan flygtrafikledning och cockpit. Datalänkkommunikationen förkortas CPDLC (Controller Pilot Data Link Communication) och kommer att vara tillgänglig i det övre svenska luftrummet söder om 61 breddgraden (ungefär i höjd med Söderhamn).

– Driftsättningen sker på kvällen den 15 april och kommer inte att ha någon påverkan på kapaciteten i det svenska luftrummet, säger Claes Eriksen.