LFV etablerar sig i Norge

26 oktober 13:10

Den norska marknaden för lokal flygtrafiktjänst är mycket intressant för svenska LFV. Därför har LFV som leverantör av flygtrafiktjänst under hösten etablerat ett norskt bolag, LFV Norway A/S. – Nu när den norska marknaden för lokal flygtrafiktjänst avregleras vill LFV vara en närvarande aktör. Med bolagsetableringen visar vi allvar med vår satsning i Norge och underlättar inträdet på den norska marknaden, säger Niclas Gustavsson, Affärsutvecklingsdirektör inom LFV.

När nu den norska marknaden öppnas upp efter att Samferdseldepartementets beslutat om en tidplan för avreglering kommer LFV därmed att vara en stark aktör som kan bidra till att utveckla flygplatsernas konkurrenskraft och förmåga.

LFV har verkat utomlands i över 30 år och i drygt 50 länder. Med hög operativ och teknisk kompetens har LFV bidragit till att utveckla flera andra länders luftrum och skapa förutsättningar för ett hållbart flyg. Det arbetet är ständigt pågående samtidigt som LFV har breddat sitt utbud internationellt genom att även erbjuda flygtrafikledningstjänster. – Sedan 2013 finns LFV på fem flygplatser i Förenade Arabemiraten där vi ansvarar för den operativa ledningen. Störst är Abu Dhabi International Airport, en flygplats som i dag är ungefär lika stor som Oslo Lufthavn och som växer snabbt. Där har LFV med sin långa erfarenhet av luftrumsfrågor och flygvägskonstruktioner bidragit till att öka landningskapaciteten med 50 procent, ett värdefullt och välkommet bidrag till en snabbväxande flygplats säger Niclas Gustavsson, Chef för Affärsutveckling inom LFV.

LFV verkar i dag på den konkurrensutsatta svenska marknaden som avreglerades 2010. Från Kiruna i norr till Malmö i söder finns LFV som lokal flygtrafiktjänstleverantör på 23 flygplatser. – LFV är en helhetsleverantör av olika flygtrafiktjänster. I egen regi eller tillsammans med våra samarbetspartners är vi övertygade om att vi kan utveckla den norska marknaden, säger Niclas Gustavsson.

Med driftsättningen av Remote Tower Center den 21 april i år har LFV revolutionerat förutsättningarna för lokal flygtrafiktjänst. Från Sundsvall och Remote Tower Center fjärrstyrs nu flygtrafiken på Örnsköldsvik Airport 15 mil bort. – Det är ett tekniskt och operativt koncept som vi ser som högintressant även för den norska marknaden med sitt stora antal mindre och avlägset belägna flygplatser. Det ökar både flexibiliteten och säkerheten på flygplatserna, säger Niclas Gustavsson.

För mer information eller önskemål om intervjuer kontakta LFVs presstjänst på telefon +46(11)-19 20 50.

Fakta om LFV

  • LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
  • LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
  • LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
  • Med driftsättningen av Remote Tower Center har LFV revolutionerat förutsättningarna för lokal flygtrafiktjänst.
  • LFV har 1 200 anställda och en årlig omsättning på 2,6 miljarder kronor