LFV fortsätter effektiviseringsarbetet och sänker rörelsekostnaderna

30 november 13:11

Antalet luftrumsrörelser i Sverige ökade med en procent under årets första nio månader. Detta i kombination med sänkta rörelsekostnader gör att LFVs resultat efter finansnetto uppgår till 166 miljoner kronor efter tredje kvartalet (158).

– Vid årsskiftet sänkte Sverige undervägsavgifterna med 4,6 %. LFV har genom de senaste årens interna effektiviseringsprogram kunnat bidra till den sänkningen som är ett EU-krav på flygtrafiktjänstleverantörerna i Europa, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Under årets första nio månader var antalet luftrumsrörelser 540 000. Överflygande trafik, det vill säga flyg som varken startar eller landar i Sverige, står med 40 procent för den största andelen. Överflygande trafik var också den kategori som ökade mest (2,5 %) medan utrikes och inrikes ökade respektive minskade marginellt.

LFVs rörelseintäkter uppgick till 2,1 miljarder. Undervägsavgifterna, ersättning för flygtrafiktjänst en route, står för 70 % av de totala rörelseintäkterna och är därmed fortsatt den dominerande intäktskällan.

Flygsäkerheten i LFV uppfyller målen. LFV har två viktiga fokusområden för flygsäkerheten: separationsunderskridanden (flygplan för nära varandra i luften) och intrång på bana (fordon eller annat icke önskat föremål på landningsbana). Under tredje kvartalet rapporterades sex separationsunderskridanden och sju intrång på bana. – Antalet intrång på bana har minskat med 75 procent jämfört med samma period 2014. En bidragande orsak kan vara det åtgärdsprogram som LFV bedriver tillsammans med flera samarbetspartners för att minska intrången, säger Olle Sundin.

Fakta om LFV

• LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
• LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
• LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet. Med driftsättningen av fjärrstyrd flygtrafikledning i Örnsköldsvik i april skrev LFV svensk industrihistoria.
• LFV har 1 200 anställda och en årlig omsättning på 2,6 miljarder kronor.