LFV hanterade fler flygplansrörelser 2014

25 mars 15:03

Under 2014 uppgick antalet rörelser i svenskt luftrum till 705 000. Det är en ökning av trafiken med 1,5 procent. Det skriver LFV i årsredovisningen för 2014.

– Både antalet flygrörelser och passagerarvolymerna ökade under fjolåret. Det visar med all tydlighet att flyget är ett attraktivt transportmedel som skapar tillgänglighet inom Sverige och mellan Sverige och världen, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Den 31 oktober fick LFV operativt godkännande av Transportstyrelsen för fjärrstyrda torn. Beskedet innebär att LFVs lösning för lokal flygtrafiktjänst på distans nu är godkänd från säkerhetssynpunkt och klar att driftsättas. Den 21 april blir Örnsköldsvik Airport först i världen med fjärrstyrning och senare i år följer Sundsvall och Linköping efter.

– Med utvecklingen av fjärrstyrda torn har LFV skrivit industrihistoria. För flygtrafikledningen är steget lika stort som när flyget gick från propeller till jet på 1950-talet. Intresset är mycket stort både nationellt och internationellt, säger Olle Sundin.

I maj 2014 lanserades LFVs förändringsprogram Position 2019 för att utveckla LFVs konkurrenskraft och kund- och affärsorientering. Effektiviseringsarbetet innebär att Sverige har kunnat sänka den avgift som flygbolagen betalar för att flyga i svenskt luftrum med drygt 4 procent under 2015.

– Med avgiftssänkningen ökar vi Sveriges attraktionskraft och tillgänglighet och möter också kraven från EU om att effektivisera flygtrafiktjänsten, säger Olle Sundin.

Omsättningen 2014 var 2,6 miljarder kronor och resultatet 82 miljoner (95). Såväl intäkter som kostnader är lägre än föregående år eftersom året inkluderar omfattande förändringar kopplade till LFVs pensionsskuld och därtill relaterade avgiftsförändringar.

Flygsäkerhetsmässigt var 2014 ett bra år. Inga allvarligare händelser rapporterades under fjolåret i svenskt luftrum.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFVs årsredovisning 2014