LFV kommenterar om radarstörningar

09 november 13:11

I onsdags hade LFV störningar på sina radaranläggningar i södra Sverige. Orsaken var en låggradig solstorm. Det innebär att radardata inte presenteras korrekt på våra flygledningscentraler.

För LFV är flygsäkerheten alltid det primära. När vi inte kan leverera en helt säker flygtrafiktjänst sänker vi kapaciteten i flygsystemet vilket var fallet i onsdags.

- Vi har erfarna tekniker och ingenjörer i LFV och de har gemensamt konstaterat att störningen och fenomenet överensstämmer i väldigt hög grad med vad som tidigare har skett vid motsvarande händelser. Alla störningar vi kan se har en direkt koppling till solens position och bäring i förhållande till radarstationernas positioner säger Anders Andersson ansvarig för LFVs radaranläggningar .

Konsekvenserna av solstormen har inte bara drabbat det svenska luftrummet utan också radarstationerna i Norge och Estland. I efterhand har vi kunnat konstatera att effekten blev kraftfullast i södra Sverige. Vi kan också notera att olika typer av radarstationer har drabbats på olika sätt.

Onsdagens radarstörning var den tredje på 16 år. 1999 och 2003 skedde en likande typ av störning som dock inte fick samma påverkan på flygtrafiken.

LFV har påbörjat en analys av konsekvenserna av händelsen.

LFV i Vetenskapsradion

LFVs Anders Andersson medverkar i Vetenskapsradion om veckans radarstörning.