LFV med och utvecklar världens modernaste system för flygtrafikledning

26 februari 15:02

Inom loppet av en månad har sju kontrollcentraler i fem europeiska länder, däribland Sverige, driftsatt en ny version av ett gemensamt system för flygtrafikledning.

– LFV har tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Irland, Österrike och Kroatien det modernaste systemet i världen för flygtrafikledning. Flygtrafiken ökar och med detta står vi väl rustade att möta trafikökningen, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Stig Brandwold, LFV, kooridinerar arbetet inom Coopans som samarbetsorganisationen heter. Syftet är att genom en samordnad utveckling och driftsättning av ett gemensamt flygtrafikledningssystem sänka kostnaderna. – Utvecklingskostnaden för nya system och versioner är mycket stora. Genom samarbetet sänker vi våra egna kostnader, något som i slutänden är till gagn för hela flygbranschen.  Samtidigt möter vi EU-krav på att leverantörerna av flygtrafiktjänst ska sänka sina kostnader, säger Stig Brandwold.

Coopans program för flygtrafikledning, TopSky, visade sin kapacitet redan i somras. När trafiken över Ukraina minskade blev det en 20-procentig ökning av trafiken i det österrikiska luftrummet, något som TopSky hanterade utan problem. – Med TopSky skapar vi förutsättningar för fortsatt harmonisering mellan kontrollcentralerna och kostnadseffektiv teknikutveckling, säger Stig Brandwold.

LFV är ett affärsverk som erbjuder flygtrafikledningstjänster. LFV bedriver flygtrafiktjänst i torn och kontrollcentraler på 23 platser i Sverige. LFV levererar tjänster i Skandinavien, Europa och mellersta/fjärran Östern. LFV utvecklar tjänster för att tillhandahålla säkra, effektiva och hållbara flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart.  LFV har omkring 1 200 medarbetare och omsätter cirka 2,6 miljarder kronor per år.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.