LFV överklagar beslut om bygglov

17 november 08:11

LFV har lämnat in ett överklagande av beslutet om bygglov för Norra Tornen i Hagastaden i Stockholm till Mark- och miljödomstolen.

– Störningen av LFVs radaranläggning kan inte bedömas som annat än betydande. Radarn är en förutsättning för flygtrafiken i Mellansverige och därmed ett samhällsintresse. Därför överklagar LFV Länsstyrelsens beslut, säger Petra Sernulf, LFVs chefsjurist och fortsätter: – När LFV gör en prövning så görs den utifrån den intrastruktur för luftrummet som finns.

När det gäller höga byggnader och flygsäkerhet så följer LFV det internationella regelverk som är utformat av International Aviation Organization, ICAO.  ICAO är ett specialorgan inom Förenta Nationerna, FN, vars uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra till ökad flygsäkerhet genom att verka för gemensamma och ändamålsenliga regler. De flesta av världens länder är medlemmar i ICAO och följer det regelverk som finns. Att utveckla och säkra infrastruktur som klarar ett samhälles, en stads och ytterst en nations behov är viktigt.

När ett område ska bebyggas eller förändras och utvecklas är det flera parter som är involverade för att säkra en helhetsbild. LFV är en part i en sådan process.

För mer information kontakta LFVs presstjänst 011-19 20 50.

Fakta om LFV

  • LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
  • LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
  • LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet. Med driftsättningen av fjärrstyrd flygtrafikledning i Örnsköldsvik i april förändrade LFV förutsättningarna för flygtrafiktjänst.
  • LFV har 1 200 anställda och en årlig omsättning på 2,6 miljarder kronor.