LFV rapporterar ökad flygtrafik

08 oktober 13:10

Antalet flygplansrörelser i svenskt luftrum ökade med drygt 2 procent i september jämfört med september 2014.

Även i september var det den överflygande trafiken som visade på de största ökningstalen, drygt 5 procent. Utrikestrafiken ökade med drygt 1 procent medan inrikestrafiken minskade med lika mycket.

Ackumulerat januari-september ligger ökningen på 1 procent.