LFV rapporterar ökad flygtrafik

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

LFV rapporterar ökad flygtrafik

08 oktober 13:10

Antalet flygplansrörelser i svenskt luftrum ökade med drygt 2 procent i september jämfört med september 2014.

Även i september var det den överflygande trafiken som visade på de största ökningstalen, drygt 5 procent. Utrikestrafiken ökade med drygt 1 procent medan inrikestrafiken minskade med lika mycket.

Ackumulerat januari-september ligger ökningen på 1 procent.