LFV uppgraderar flygtrafikledningssystem

30 november 13:11

Under en tvåveckors driftsättningsperiod uppgraderar sju kontrollcentraler i fem länder, bland dem LFV, flygtrafikledningssystemet TopSky.

För LFVs del är datumet 4-5 december. Kapaciteten i luften kommer att sänkas om det är nödvändigt ur flygsäkerhetssynpunkt men förhoppningen är att det inte ska behövas. Uppgraderingen beräknas ta cirka två timmar.