LFV uppgraderar flygtrafikledningssystem

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

LFV uppgraderar flygtrafikledningssystem

30 november 13:11

Under en tvåveckors driftsättningsperiod uppgraderar sju kontrollcentraler i fem länder, bland dem LFV, flygtrafikledningssystemet TopSky.

För LFVs del är datumet 4-5 december. Kapaciteten i luften kommer att sänkas om det är nödvändigt ur flygsäkerhetssynpunkt men förhoppningen är att det inte ska behövas. Uppgraderingen beräknas ta cirka två timmar.