LFVs grafiska profil

01 juli 09:07

Från blått till orange. LFV förändras och med den vår logotyp som från och med nu kommer att synas i alla kanaler för kommunikation som LFV använder sig av.

- Den senaste omprofileringen av LFVs varumärke och logotyp gjordes i samband med att LFV delades 2010 och blev ett affärsverk med en huvuduppgift, flygtrafikledning. Vi bygger vidare på det som gjordes då men vitaliserar, moderniserar och utvecklar oss, säger LFVs kommunikationsdirektör Ella Lindgren.

- Vi är inne i ett omfattande förändringsarbete där LFV ska bli en tydligare aktör såväl nationellt som internationellt och då har vi ett behov av en tydlig grafisk identitet som passar i alla kanaler.

Det är inte bara bokstäverna LFV som har fått ny form och färg. Till omprofileringen hör också ett dekormönster som kallas Flight Routes: - Med Flight Routes vill vi föra tanken till något som binder samman människor, städer, länder och kontinenter, flygrutter med olika destinationer. Där är LFV ett nav, säger Ella Lindgren.

LFVs webbplats lfv.se görs om för närvarande med avseende på innehåll, teknik och struktur. Bytet till vår nya grafiska profil görs successivt under hösten.