Liten minskning av flygrörelser i oktober

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Liten minskning av flygrörelser i oktober

17 november 08:11

Oktober blev en månad med minskande trafik totalt sett. Totalt antal flygrörelser i svenskt luftrum minskade med 1,9 % i oktober jämfört med oktober 2014. Det visar LFVs statistik.

Ackumulerat januari-oktober ligger rörelserna nu på +0,7 %. I oktober var det enbart den överflygande trafiken som ökade, +1,0 % (ackumulerat +2,2 %). Utrikestrafiken minskade med 0,8 % (ackumulerat +0,7 %) och inrikestrafiken minskade med 8,4 % (ackumulerat -2,3 %).