LFV har en nyckelroll i flygets miljöutmaning

03 juli 09:07

Flygets miljöfrågor avgörs inte bara av flygplanens motorer och vilket bränsle som finns i tankarna. Lika viktigt är hur man flyger. Här har LFV en nyckelroll.

– Flygets miljöutmaning är också en fråga om tillgänglighet inom och till och från Sverige.  LFV kan som experter på luftrumsplanering och flygtrafikledning och med användande av bästa möjliga teknik skapa förutsättningar för ett hållbart flyg. Vi ska bli världsledande på hållbart flyg, säger Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling i LFV.

LFV har högt ställda miljömål. Ambitionen är att varje år bidra till att utsläppen av koldioxid minskar med minst 1 000 ton de kommande fyra åren. 2014 blev minskningen 1 185 ton.

– Det var resultatet av fyra åtgärder: på Göteborg Landvetter etablerade LFV harmoniserad sjunkfart och en kurvad kortare inflygning, i Stockholm effektiviserades arbetet i kontrollcentralen och vi utbildade våra flygledare i grön flygledning, säger Lars Rappich, luftrumsstrateg i LFV.

Det sedan 2012 etablerade samarbetet mellan LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair har också visat sig vara miljömässigt bra. Flyget i det gemensamma svensk-danska luftrummet går kortaste vägen i Europa, endast drygt 1 procent längre flugen väg än absolut rakaste vägen. Det kan jämföras med exempelvis de brittisk-irländska och spansk-portugisiska luftrummen där motsvarande siffra är omkring 3,5 procent.

Mycket har gjorts och görs inom miljöområdet, men det finns förstås fortfarande koldioxidminskningar att hämta hem: – Tillsammans med andra aktörer inom flyget går vi nu vidare med en modernisering av Stockholms luftrum. Varje enskild minskning kan synas liten, men ackumulerat pratar vi stora tal. Om vi bara kan minska bränsleförbrukningen för varje flygning på Stockholm Arlanda med 5 kilo skulle det innebära 3 000 ton i minskade koldioxidutsläpp per år, säger Niclas Gustavsson.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta om LFV

  • LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
  • LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
  • LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
  • LFV har 1 200 anställda och en årlig omsättning på 2,6 miljarder kronor.