Sverige sänker en routeavgiften

20 januari 08:01

En route-avgiften för Sverige sänks med 4,6 procent 2015. De nya avgifterna har fastställts vid ett möte med Eurocontrols Enlarged Committee.

En routeavgiften är den avgift som flygbolagen betalar under flygning. Avgiften fastställs ett år i förväg av Eurocontrol.

- LFV har jobbat målmedvetet med kostnadssänkningar och att effektivisera vår verksamhet för att säkra att vi kan bidra till att minska kostnaderna för flyget. Det ska vara attraktivt att flyga över Sverige, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

LFVs kostnader utgör cirka 80 procent av den svenska en route-avgiften. Övriga delar avser bland annat Transportstyrelsen, ACR, SMHI och Sjöfartsverkets flygräddning. Branschen verkar tillsammans för att fortsätta öka attraktiviteten och konkurrenskraften i det svenska luftrummet. Sverige har uppfyllt EU:s mål avseende kostnadsminskningar varje år sedan starten 2012, vilket nu också givit resultat i form av att en route-avgiften kunnat sänkas två år i rad.