Nyheter

10 november 13:11

LFV överklagar beslut om bygglov

LFV har lämnat in ett överklagande av beslutet om bygglov för Norra Tornen i Hagastaden i Stockholm till Mark- och miljödomstolen. Läs mer

09 november 13:11

Liten minskning av flygrörelser i oktober

Oktober blev en månad med minskande trafik totalt sett. Totalt antal flygrörelser i svenskt luftrum minskade med 1,9 % i oktober jämfört med oktober 2014. Det visar LFVs statistik. Läs mer

09 november 13:11

LFV kommenterar om radarstörningar

I onsdags hade LFV störningar på sina radaranläggningar i södra Sverige. Orsaken var en låggradig solstorm. Det innebär att radardata inte presenteras korrekt på våra flygledningscentraler. Läs mer

05 november 15:11

LFV utreder onsdagens radarstörning

Under onsdagen drabbades flygtrafiken i Sverige av störningar när flera av LFVs radaranläggningar inte kunde leverera korrekta radardata till våra flygledningscentraler. Läs mer

04 november 17:11

Solstorm påverkar flygtrafiken i Sverige

Under eftermiddagen har flyget i Sverige påverkats av väderfenomenet solstormar. Detta kan ge upphov till störningar i jordens magnetfält. Det har inneburit störningar på LFVs radaranläggningar i Sverige då solstorm kan försämra för flygtrafikledningens möjligheter att leda trafiken i luften. Läs mer

04 november 11:11

COOPANS lanserar ny webb

COOPANS is pleased to announce the launch of our newly designed website. You will find that the new website is located at the address: www.coopans.com. Läs mer