De tekniska problemen är åtgärdade

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

De tekniska problemen är åtgärdade

30 maj 19:05

LFV fick vid 17.30 i kväll tekniska problem som gjorde att Arlandatornet och kontrollcentralen, ATCC, fick problem med meddelanden som skickas digitalt. Man var då tvungen att övergå till manuell hantering vilket tar längre tid. Både operativ och teknisk personal kallades in direkt för att felsöka problemen. Felet är nu åtgärdat och systemen fungerar återigen som de ska. Dessvärre beräknas vissa eftersläpningar och förseningar i flygtrafiken under kvällen. LFV beklagar det inträffade för påverkan på passagerare, flygbolag och flygplatser.