Förbättrat systemstöd för flygtrafikledningen

23 maj 16:05

Natten mellan 20 och 21 maj driftsatte LFV en ny version av flygtrafikledningssystemet TopSky. Driftsättningen var en i raden av driftsättningar som genomförs inom ramen för COOPANS där totalt sju kontrollcentraler i fem länder använder en och samma version av TopSky.

Den nya versionen innehåller flera nya funktioner som sammantaget ger flygledarna ett förbättrat system som stödjer dem i uppgiften att leverera en effektiv flygtrafikledning till våra kunder.
De fem länder som ingår i COOPANS-alliansen är Sverige, Danmark, Irland, Österrike och Kroatien.