Förbättrat systemstöd för flygtrafikledningen

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Förbättrat systemstöd för flygtrafikledningen

23 maj 16:05

Natten mellan 20 och 21 maj driftsatte LFV en ny version av flygtrafikledningssystemet TopSky. Driftsättningen var en i raden av driftsättningar som genomförs inom ramen för COOPANS där totalt sju kontrollcentraler i fem länder använder en och samma version av TopSky.

Den nya versionen innehåller flera nya funktioner som sammantaget ger flygledarna ett förbättrat system som stödjer dem i uppgiften att leverera en effektiv flygtrafikledning till våra kunder.
De fem länder som ingår i COOPANS-alliansen är Sverige, Danmark, Irland, Österrike och Kroatien.