Full kapacitet i flygtrafikledningen igen

28 maj 20:05

LFV fick under lördagseftermiddagen störningar i de tekniska systemen som påverkade hanteringen av färdplaner. Detta ledde till förseningar i flygtrafiken. Efter att alla resurser satts in för att lösa problemen levererade systemen full kapacitet vid 18-tiden. Dock kvarstod en del följdförseningar. LFV beklagar den uppkomna situationen och de olägenheter det skapade för passagerare så väl som för flygbolag och flygplatser.