LFV deltar i ICAO-konferens i Stockholm

05 maj 12:05

FN-organet ICAO samlas till konferens i Stockholm 9-10 maj. Temat är fjärrstyrd flygtrafikledning och fjärrstyrda luftfarkoster. LFV deltar.

ICAO eller International Civil Aviation Organization är ett FN-organ med uppgift att harmonisera regelverket för den internationella luftfarten, Chicagokonventionen.
Infrastrukturminister Anna Johansson är en av tre huvudtalare vid tvådagarskonferensen. I presentationen av "Opportunities of remote technologies in civil aviation" deltar bland andra Niclas Gustavsson, Direktör för affärsutveckling och internationella relationer i LFV.
Transportstyrelsen representeras av Sjö- och luftfartsdirektör Ingrid Cherfils, och Tomas Olsson, chef för Infrastrukturenheten.

Läs mer om ICAO-konferensen i Stockholm.